خدمات پس از فروش:

متخصصان ما در راستای ارائه خدمات پشتیبانی و حل مشکلات احتمالی با تجارب انباشته از سالیان متمادی در خدمت مشتریان عزیز بوده و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند؛ افزایش عمر عملیاتی هر ترانسفورماتور و کاهش ریسک خاموشی های احتمالی٬ خرابی و كاهش تلفات بار از اهداف عمده ماست.

- اجرای عملیات نصب و تستهای پیش از راه اندازی ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع
- انجام تعمیرات جزئی و كلی ترانسفورماتور
- نظارت بر نصب و راه اندازی ترانسفورماتورها در سایت
- انجام تستهای الكتریكی و عیب یابی بر روی ترانسفورماتورها
- انجام تستهای تخلیه جزئی (PD) و آنالبز پاسخ فركانسی(FRA) و اسپكتروسكوپی حوزه فركانسی(FDS) برای رطوبت سنجی و عمر سنجی ترانسفورماتورها
- خشك سازی اكتیوپارت ترانسفورماتورها در سایت
- سرویس و نگهداری ترانسفورماتور
- انجام تستهای كنترل كیفی روغن ترانسفورماتور و گاز كروماتوگرافی روغن
- تصفیه و سیركولاسیون روغن ترانسفورماتور در سایت
- تامین انواع قطعات یدكی ترانسفورماتور
- مراقبت های حمل و نقل جاده ای
- برگزاری دوره های آموزشی


خدمات پس از فروش ترانسفورماتور های خشك رزینی: زنجان٬ کیلومتر ۴ جاده زنجان-تهران
تلفن:
۹۸۲۴-۳۳۷۹۱۱۸۴+و
۹۸۲۴-۳۳۷۹۱۱۱۷+

فکس:
۹۸۲۴-۳۳۷۹۰۵۴۱+

http://www.ttzco.com

خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای روغنی: زنجان شهرک صنعتی شماره ۱ زنجان٬ خیابان مرداد
تلفن:
۹۸۲۴-۳۲۲۲۱۳۴۹-۵۲+

فکس:
۹۸۲۴-۳۲۲۲۱۳۵۳+

http://itass.ir