مشتریان

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان تولیدکننده ای بنام در عرصه تولید ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع (خشک و روغنی) می باشد. شرکت با بهره گیری از گستره وسیعی از تجربیات موفقیت آمیز گذشته٬ صادرکننده ای معتبر به ویژه به کشورهای آسیایی و آفریقایی می باشد.


توزیع برقتولید برق
توزیع فشار قوی
توزیع فشار متوسط
توزیع فشار ضعیف
نیروگاههای حرارتی(بخار،گازوسیكل تركيبی)
نیروگاههای خورشیدی و بادی
زیر بناهاصنعت
فرودگاه/ساختمانهای بلند/هتلها/بیمارستانها/استادیوم ها/
دانشگاههاومراکزآموزشی/مراکز پایگاه داده ها/بانکها/
مراکز خرید/مترو
کارخانجات شیمیایی٬ نساجی٬ سیمان و فولاد/پالایشگاهها و
پتروشیمی/ خطوط راه آهن مترو/ بنادر و کشتی ها/ سکوهای
دور از ساحل/ برجهای رادیو-تلوزیونی/ تونلها