تماس با ما

کارخانه و دفتر فروش زنجان:
آدرس :ایران٬ زنجان٬ کیلومتر ۴ جاده زنجان-تهران
تلفن:
۹۸۲۴-۳۳۷۹۱۱۸۴+و
۹۸۲۴-۳۳۷۹۱۱۱۷+

فکس:
۹۸۲۴-۳۳۷۹۰۵۴۱+


روابط عمومی: info@ttzco.com

واحد فروش: sales@ttzco.com

مقام مسئول:
* موضوع :
* ايميل :
تلفن تماس :
* جزئيات: